Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

zaterdag 2 januari 2016

Oplichting met verzonnen schuldbekentenissen verhinderd

Onlangs maakte de Voorzieningenrechter in Amsterdam korte metten met de praktijken van een bedrijf waarbij met behulp van vervalste vorderingen geprobeerd werd geld terug te sluizen naar iemand waarbij beslag op het loon was gelegd. Deze rechter oordeelde in Kort Geding dat het aannemelijk was dat betrokken partijen valsheid in geschrifte hadden gepleegd. Met als gevolg dat de gerechtsdeurwaarder voortaan het beslag van het frauderende bedrijf niet hoefde mee te nemen in de verdeling van een loonbeslag.

Het bedrijf wierf haar klanten via de www.minderloonbeslag.nl en hield hen voor dat het de inhoudingen op het loonbeslag kon verlagen, waardoor er meer geld overbleef om van te leven. Om deze praktijk ten uitvoer te brengen moest het bedrijf wél eerst zelf schuldeiser worden door zeer hoge rekeningen voor mondeling advies te maken en te verzenden naar de klant. Vervolgens stapte het bedrijf met de schuldenaar naar een notaris om de schuld in een akte vast te leggen. Aansluitend werd met diezelfde akte opdracht gegeven om beslag te leggen op het loon van de cliënt/schuldenaar. Van het bedrag dat na het leggen van het beslag toeviel aan de schuldenaar was 20% voor het frauderende bedrijf.

Volgens de voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) was dit een zeer winstgevende praktijk. Waarbij hij, terecht, opmerkte dat de cliënt/schuldenaar alleen maar dieper in de problemen kwam omdat zijn schulden opeens wel 2x zo hoog werden. En het dus ook wel eens dubbel zolang kon duren alvorens alles afgelost zou zijn.

“Een gerechtsdeurwaarder opereert onafhankelijk en kan bij dit soort twijfelachtige praktijken zelf naar de rechter stappen, wat wij dus ook hebben gedaan. Dan is het goed te zien dat die rechter resoluut een eind maakt aan dergelijke frauduleuze handelingen. In het licht van gerechtelijke uitspraak overwegen we zelfs om aangifte tegen het bedrijf te doen. Daarbij is naar onze mening ook de notaris, die aan dit initiatief zijn medewerking verleende in gebreke gebleven: hij had moeten zien dat hier iets niet in de haak was. Wij overwegen dan ook om tegen deze notaris een klacht in te dienen bij de notariële Tuchtraad,”aldus de voorzitter.

 

terug naar overzicht

Informatie voor opdrachtgevers

Hier vindt u algemene informatie en u kunt vanzelfsprekend een afspraak met ons maken.
Ga naar informatie

Informatie voor debiteuren

Hier vindt u informatie over hoe te handelen als u bericht van ons heeft ontvangen.
Ga naar informatie