Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

dinsdag 23 mei 2017

KBvG verbaasd over rapport Ombudsman en maakt kanttekeningen

In het onlangs gepubliceerde rapport ´Met voeten getreden..´ stelt de Ombudsman dat te veel gerechtsdeurwaarders de beslagvrije voet zouden negeren en zich niet verantwoordelijk zouden voelen voor de juiste berekening van de beslagvrije voet. De KBvG beklemtoont dat dit beslist niet het geval is. De gerechtsdeurwaarders staan immers voor de kernwaarden van hun ambt en staan bovendien voor het waarborgen van de wettelijke bescherming die iedere burger van Nederland toekomt, waaronder de beslagvrije voet.

Ondanks dat er bij de Ombudsman het idee leeft dat de gerechtsdeurwaarders de beslagvrije voet niet serieus nemen en ondanks dat het rapport een aantal niet onderbouwde conclusies bevat, stelt de KBvG het op prijs dat de ombudsman meedenkt. De KBvG onderschrijft dat de berekening van de beslagvrije voet veel te ingewikkeld is. `Maar dat is eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken´, zegt John Wisseborn, voorzitter van de KBvG. `Dat is ook de reden dat wij dit voorjaar zijn gestart met een onderzoek dat in juni 2014 zal uitmonden in een advies aan de wetgever hoe het systeem makkelijk kan worden ingericht. Hopelijk zijn daarmee dan ook een aantal knelpunten opgelost die wij zelf in ons rapport Paritas Passé uit 2012 hebben benoemd. Bovendien zijn we bezig met het inrichten van het beslagregister en dat zal de gerechtsdeurwaarders ook helpen om de beslagvrije voet te waarborgen. Tenminste, voor zover het de gerechtsdeurwaarders betreft´, waarschuwt Wisseborn. ´UWV en Belastingdienst hebben hele andere ideeën over welke beslagvrije voet gehanteerd moet worden en of er met terugwerkende kracht moet worden aangepast. Maar daar hebben de gerechtsdeurwaarders geen invloed op ´.

De publicatie van het rapport van de Ombudsman volgt op het wetsvoorstel tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet, waarin de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het integrale toezicht belegt bij het Bureau Financieel Toezicht. De ombudsman besteedt daar ook aandacht aan in de inleiding op het rapport. Het indienen van een klacht over ambtshandelingen bij de Nationale Ombudsman is dan niet meer mogelijk.

´Dat is wat ons betreft een logische aanpassing van de wet´, licht Wisseborn toe. ´Daarmee beleg je het toezicht bij een deskundige instantie, exclusief voor notarissen en deurwaarders. Expertise is voor het toezicht een vereiste. Het is moeilijk om in het rapport van de ombudsman het verwijt te lezen dat gerechtsdeurwaarders de beslagvrije voet niet toepassen bij beslag op huurtoeslag, zorgtoeslag en bij in het buitenland woonachtige personen. De wetgever heeft namelijk bepaald dat in die gevallen geen beslagvrije voet geldt. Hoe kan je dan van de gerechtsdeurwaarders verlangen dat ze de wet negeren? Desalniettemin hoop ik dat de ombudsman, ondanks onze kanttekeningen bij het rapport, haar eerdere toezegging gestand doet en deelneemt aan ons ronde tafelgesprek (heeft op 20 november jl plaatsgevonden. Red) aanstaande over de beslagvrije voet´, zo besluit Wisseborn.

 

terug naar overzicht

Informatie voor opdrachtgevers

Hier vindt u algemene informatie en u kunt vanzelfsprekend een afspraak met ons maken.
Ga naar informatie

Informatie voor debiteuren

Hier vindt u informatie over hoe te handelen als u bericht van ons heeft ontvangen.
Ga naar informatie