Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

zaterdag 2 januari 2016

Het beroep van Gerechtsdeurwaarder: empatisch? Ja. Te soft? Nee.

Het beroep van Gerechtsdeurwaarder: empatisch? Ja. Te soft? Nee.

 

Ze kwam als stagiair HBO rechten binnen bij Slagman Gerechtsdeurwaarders en juristen. Maar zoals zo vaak liep ook bij haar de stageperiode in een dienstverband over. Wie is zij, wat doet ze en welke meningen houdt zij er op na?

 

In kort bestek: wie ben je en wat doe je?

“Mijn naam is Roxanne, ben in 1993 geboren in Scheemda. Daar woon ik overigens nog steeds, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat ik, samen met mijn vriend en paard, over niet al te lange tijd me in Friesland vestig. Momenteel zit ik in het laatste jaar van de opleiding HBO rechten aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Wordt die opleiding met succes afgesloten dan ga ik verder met een studie Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast mijn opleiding en baan bij Slagman heb ik in het weekend nog een bijbaar bij een taxicentrale. Hobby’s? Als je je paard meeneemt naar je nieuwe woonplek dan mag je er toch wel van uit gaan dat paardrijden mijn passie is.”

 

Hoe komt het dat je juist bij dit kantoor aan de slag bent gegaan?

“Het vak Executierecht vond ik al interessant en ligt in het verlengde van het beroep van gerechtsdeurwaarder. Bovendien leek het mij afwisselender en uitdagender dan het werken op een notariskantoor, waar ik ook stage had kunnen lopen. Mijn stageperiode verliep naar tevredenheid waarna mijn baas Rudmer me vroeg om een dienstverband aan te gaan en zelfs om gerechtsdeurwaarder te worden. Dat eerste nam ik graag aan; het tweede heb ik eerst voor me uitgeschoven omdat ik me nog te jong voel om me nu al echte te binden en me door middel van studie nog graag verder wil ontwikkelen. Overigens heb ik met mijn keuze voor Slagman wel de juiste beslissing genomen: het is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, een levendige job!”

 

Kun je het verschil uitleggen tussen een incassobureau en een gerechtsdeurwaarderskantoor?

“Een incassobureau wordt ingeschakeld als betalingen aan leveranciers achterwege blijven. Gewoonlijk loopt zo’n incassotraject tot alle tevredenheid. Is dit niet het geval dan wordt  - ook door een incassobureau - een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld die na dit zogenaamde voortraject hieraan een vervolg geeft door het executeren van gerechtelijke vonnissen, het opstellen van een dagvaarding, het uitbrengen van exploten en eventueel het treffen van regelingen met de wanbetaler. Overigens maken ook advocatenkantoren, om diverse redenen, gebruik van onze diensten. Slagman neemt zaken aan waarbij zowel consumenten als bedrijven aangesproken worden.”

 

Wat zijn de kaders waarbinnen een gerechtsdeurwaarder kan en mag acteren?

“Zonder uitputtend te zijn: primair is dat het stelsel van wetten dat ons ter beschikking staat. Verder zijn we gehouden aan allerlei tarieven die door de overheid zijn vastgesteld. En natuurlijk zijn er richtlijnen binnen het eigen bedrijfsbeleid waaraan we ons conformeren. Dat behelst vaak de menselijke maat waaraan we ons houden. Je kunt ons daarom gerust ‘mensen mensen’ noemen. We bekijken heel secuur wat we in onze optiek wel en niet kunnen doen bij inbeslagnames, want, vinden we het normaal om beslag te leggen op persoonlijke spullen als kleding of huisdieren? Voor de goede orde, dit wil bepaald niet zeggen dat we ‘softies’ zijn: als het moet kunnen we, terecht, streng zijn. Er is immers ook een tegenpartij die te goeder trouw goederen of diensten geleverd heeft en daarvoor geld wil zien. Die een bedrijf runt en daarbij verantwoordelijk is voor het inkomen van zijn of haar medewerkers en het voortbestaan van de organisatie!”

 

Hoe ziet het ‘sociale gezicht’ er in de praktijk uit?

“Je hebt bij een kwestie altijd te maken met een eiser en een gedaagde. De eerste wil geld zien van de tweede, waarbij de eiser wel eens uit het oog kan verliezen dat de eis nader beschouwd niet  terecht is. Dan kun je de gedaagde niet zomaar aanpakken en vertelt dit de eiser ook. Aan de andere kant, een gedaagde moet natuurlijk goed begrijpen dat er een prestatie geleverd is en dat daar een vergoeding tegenover staat. Die houd je een spiegel voor: hoe zou jij het vinden als jij voor geleverde diensten geen vergoeding krijgt? In de meeste gevallen wordt door praten de redelijkheid van de kwestie ingezien. Door sociaal op te treden bijvoorbeeld met het treffen van regelingen -  al dan niet in overleg  met eiser en advocatenkantoor - kan het probleem opgelost worden. Ook al omdat de kwestie meestal niet zo hard is als het lijkt.”

 

Ben je wel eens bang door fysieke of verbale bedreigingen?

“Nou, nee. Maar ik heb dan ook nog nooit iets vervelends meegemaakt. Ook al omdat ze mijn achternaam en telefoonnummer niet kennen  en niet weten waar ik woon. Bovendien, als het er echt op aan komt, Rudmer is uitstekend in staat om partijen de rust te laten bewaren. Echt klasse zoals hij dit aan pakt.”

 

Hoe kijk je, vakmatig gezien, tegen het vak aan en wat is jouw mogelijke rol hierin?

“Ik zie dat met name de automatisering nog verder oprukt. Nog niet zolang geleden werden veel administratieve handelingen handmatig verwerkt. Nu is het niet meer dan het invullen van een aantal gegevens en de complete exploot rolt uit de computer. Verder neemt ook de communicatie per e-mail een steeds grotere vormen aan. Overigens blijven stukken die door een advocatenkantoor gezonden worden nog steeds handmatig verwerkt.

Hoe het vak zich inhoudelijk gaat ontwikkelen, daarop heb ik weinig zicht. Komt ook omdat daarvan veel afhankelijk is van overheidsmaatregelen en de zelfsturing van de beroepsgroep. En momenteel is er, vanwege het economische tijdvak, erg veel werk. In betere tijden zal dit wellicht weer wat afnemen, maar, wanbetalers zullen er altijd wel blijven. Ongeacht economie en maatregelen.

Mijn eigen toekomst? Het bevalt me hier prima; ik leer veel en krijg er steeds meer taken bij. Maar ook de advocatuur trek me: het Burgerlijk recht en dan vooral het Privaat recht heeft mijn interesse. Ik ben nog jong, dus ik zie wel wat er verder op mijn pad komt.”

terug naar overzicht

Informatie voor opdrachtgevers

Hier vindt u algemene informatie en u kunt vanzelfsprekend een afspraak met ons maken.
Ga naar informatie

Informatie voor debiteuren

Hier vindt u informatie over hoe te handelen als u bericht van ons heeft ontvangen.
Ga naar informatie