Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

dinsdag 23 mei 2017

Explootvrije dagen

Explootvrije dagen

In Artikel 64 lid 2 Rv is bepaald dat een deurwaarder geen exploot mag doen op een zondag of op een algemeen erkende feestdag.

Bij Koninklijk Besluit worden jaarlijks bepaalde dagen gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag, derhalve zijn ook deze dagen explootvrij.

Komende explootvrije dagen conform de Algemene Termijnenwet en Koninklijk Besluit zijn:   

  • Goede Vrijdag (vrijdag 14 april 2017);
  • Paasmaandag (maandag 17 april 2017);
  • Koningsdag (27 april 2017);
  • 28 april 2017 (brugdag na Koningsdag);
  • Vrijdag 5 mei 2017;
  • Hemelvaart (25 mei 2017);
  • 26 mei 2017 (brugdag na Hemelvaart);
  • Tweede Pinksterdag (5 juni 2017)

Op deze dagen mogen wij derhalve geen exploten uitreiken. Wij verzoeken u vriendelijk om hier - voor zover mogelijk - rekening mee te houden bij het aanleveren van uw opdrachten.

 

terug naar overzicht

Informatie voor opdrachtgevers

Hier vindt u algemene informatie en u kunt vanzelfsprekend een afspraak met ons maken.
Ga naar informatie

Informatie voor debiteuren

Hier vindt u informatie over hoe te handelen als u bericht van ons heeft ontvangen.
Ga naar informatie