Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

zaterdag 2 januari 2016

Debiteur in gebreke is direct incassokosten verschuldigd

Rechter bepaalt: debiteur in gebreke is direct incassokosten verschuldigd na 1ste aanmaning

Op 17 september 2013 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met haar uitspraak helderheid verschaft omtrent het verschuldigd zijn van incassokosten nadat de zogenaamde ’14 dagen brief’ naar de debiteur verzonden is.

Zoals wellicht bekend is medio 2012 de ‘Wet incassokosten (WIK)’ in werking getreden. Direct daarna bleek dat er geen sprake was omtrent de vraag of er na het versturen van deze aanmanende ’14 dagen brief’ (verplicht!) door de crediteur nog extra incasso-inspanningen - in de vorm van een extra aanmaning , een telefoontje of een bezoekje -moesten worden verricht. In de daarop volgende periode zijn een flink aantal zaken aanhangig gemaakt bij diverse kantongerechten. Opvallend was dat de rechters aldaar de eis voor extra incassokosten afwezen omdat zij vonden dat er onvoldoende incassohandelingen waren verricht.

Ondanks een reeks van steekhoudende argumenten voor en tegen, was het daarom wachten op de uitspraak van een hogere rechter die meer duidelijkheid kon verschaffen in deze materie die zowel voor de schuldeisers als de incassobureau’s uiterst verwarrend bleek. En die uitspraak – met gevolgen voor zowel schuldeiser als debiteur -ligt er nu dus. Voor aanvullende info kunt u contact met ons opnemen: (0511) 820239.

                                             

terug naar overzicht

Informatie voor opdrachtgevers

Hier vindt u algemene informatie en u kunt vanzelfsprekend een afspraak met ons maken.
Ga naar informatie

Informatie voor debiteuren

Hier vindt u informatie over hoe te handelen als u bericht van ons heeft ontvangen.
Ga naar informatie