Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

dinsdag 23 mei 2017

Bewindvoerder aansprakelijk wegens niet regelen van schulden

Bewindvoerder aansprakelijk wegens niet regelen van schulden

Bewindvoerders hebben bij problematische schulden een grote verantwoordelijkheid. Je mag de schulden niet op z'n beloop laten waardoor er incasso- en executiekosten bij komen. Wanneer er ruimte is voor een betalingsregeling is het van belang om deze te treffen. Het Hof Arnhem – Leeuwarden acht de bewindvoerder aansprakelijk voor de schade die is ontstaan doordat geen betalingsregeling was getroffen.

Ingevolge artikel 1:444 van het Burgerlijk Wetboek (verder te noemen: BW) is een bewindvoerder jegens de rechthebbende aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder tekort schiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.
Op grond van artikel 1:362 BW (dat ingevolge artikel 1:445 lid 5 BW van overeenkomstige toepassing is bij bewind) kan de kantonrechter de schade vaststellen, die de rechthebbende door slecht bewind van de voormalige bewindvoerder heeft geleden en de voormalige bewindvoerder tot vergoeding daarvan veroordelen.

 

 

terug naar overzicht

Informatie voor opdrachtgevers

Hier vindt u algemene informatie en u kunt vanzelfsprekend een afspraak met ons maken.
Ga naar informatie

Informatie voor debiteuren

Hier vindt u informatie over hoe te handelen als u bericht van ons heeft ontvangen.
Ga naar informatie