Informatie voor debiteuren

Informatie voor debiteuren

 

 

Informatie voor debiteuren

 

Op deze pagina treft u algemene informatie voor debiteuren aan.

 

U dient te betalen

 

U heeft bericht ontvangen dat u dient te betalen. U kunt dit op de volgende manieren doen:

* per bank: NL15RABO 0102074534 ten name van Derdengelden Slagman Gerechtsdeurwaarders

* per kas: tijdens de openingstijden van het kantoor

 

Betaalt u per bank? Vermeldt u dan het dossiernummer. Denkt u er aan dat bij betaling per bank het bedrag over het algemeen niet op dezelfde dag van overmaking op de rekening van Slagman Gerechtsdeurwaarders & Juristen is bijgeschreven. Tijdige betaling is met name van belang als u een dagvaarding heeft ontvangen en u een terechtzitting wenst te voorkomen.

 

Afhankelijk van uw financiële situatie kan er een betalingsregeling worden getroffen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen door het daarvoor bestemde formulier in te vullen en aan kantoor Slagman toe te zenden. Doet u dit zo snel mogelijk nadat u een mededeling heeft ontvangen dat u dient te betalen.

 

Zijn uw financiële problemen van dien aard dat u geen uitweg meer ziet, dan is het verstandig hulp te zoeken bij de schuldhulpverlening binnen uw gemeente. De website van uw gemeente helpt u verder op weg.

 

Als u het niet eens bent met de vordering kunt u binnen de gestelde betalingstermijn uw schriftelijke verweer bij Slagman Gerechtsdeurwaarders & Juristen indienen. Het kantoor neemt dit in behandeling en zal u hierover nader berichten.

 

Op de volgende websites kunt u informatie vinden die mogelijk nuttig voor u kan zijn:

KBVG

(nadere algemene informatie over een door u van kantoor Slagman ontvangen deurwaardersexploot, zoals bijvoorbeeld bankbeslag, loonbeslag, betekenis vonnis, aanzegging ontruiming)

 

www.rechtspraak.nl

 

www.bkr.nl

 

www.nvvk.nl

 

 

 

h

 

Informatie voor opdrachtgevers

Hier vindt u algemene informatie en u kunt vanzelfsprekend een afspraak met ons maken.
Ga naar informatie

Informatie voor debiteuren

Hier vindt u informatie over hoe te handelen als u bericht van ons heeft ontvangen.
Ga naar informatie